Hotely a penziony Karviná

Chystáte se do Karviné? Budete v Karviné více dní, takže potřebujete nocleh? Hotelů i penzionů nabízí město Karviná dostatek. A když vám zbude volný čas, co takhle se podívat po městě nebo nejbližším okolí?

Karvinsko

Karviná je okresní město s téměř šedesáti tisíci obyvateli ležící v oblasti velmi silně poznamenané průmyslem, především pak podpovrchovou těžbou černého uhlí, která v minulosti vedla k silné devastaci krajiny i zastavěných oblastí. Také z tohoto důvodu tvoří dnešní Karvinou povětšinou panelová sídliště, ve kterých žije až 92 procent obyvatel tohoto příhraničního města. I přesto se v Karviné najdou zajímavá zákoutí a hezká místa včetně památek, zámku nebo dokonce lázní.

Karviná leží u hranic s Polskem

Díky své poloze v blízkosti hranic s Polskem žije v Karviné silná národnostní menšina Poláků ale také Slováků, přičemž obě z menšin jsou zastoupeny přibližně 8 procenty obyvatel. Jihovýchodní část města plynule navazuje na polské obce Kaczyce a Kończyce Małe. Ze severní části Karviné se zase snadno dostanete do Marklowic a Zebrzydowic.

Karvinou najdete v historické zemi zvané Slezsko, jež leží na pomezí tří národů a kde se v běhu dějin často střídaly různé mocnosti a kulturní vlivy. To se odrazilo také na místním „polsko-německo-českém“ nářečí a tak není divu, že mnozí příchozí mají velký problém rodilým karviňanům porozumět. Naštěstí většina obyvatel města kromě slezského nářečí plynně ovládá také češtinu, takže domluva by neměla být problém.

Lázně Darkov Karviná

Byť je Karviná známa především jako město, pod jehož povrchem se těžilo a dodnes těží černé uhlí, najdete zde také lázeňskou část města, která se nazývá Darkov. Lázně Darkov vznikly v polovině 19. století a to díky nálezu léčivé vody – třetihorní reliktní silně mineralizované jodobromové solanky. Byť těžba uhlí přinesla městu zkázu, neboť jejím vlivem byla nenávratně zničena téměř celá stará Karviná a v ní spousty nemovitých památek včetně dvou zámků, Lázně Darkov za svůj vznik vděčí právě jí. Nález léčivé vody byl totiž učiněn při vrtech v uhelných slojích.

Léčivá minerální voda se využívá ke koupelím, neboť má blahodárné účinky na pohybový aparát, nervové ústrojí, nemoci kožní i gynekologické. Pokud navštívíte karvinské lázně a zajímá vás architektura, můžete si zde prohlédnout původní lázeňské domy z 19. století nebo funkcionalistické vily z první republiky.

Zámek i křivý kostel v Karviné

Mezi nejhodnotnější karvinské památky, jež unikly zkáze při těžbě uhlí, patří empírový zámek v městské části Fryštát, kde dále najdete kostel Povýšení svatého kříže ze 14. století, empírovou radnici s renesanční přístavbou z 16. století, klasicistní kostel sv. Marka z 18. století a k novějším technickým památkám pak patří pozůstatky karvinské místní dráhy z přelomu 19. a 20. století.

Vyhledávaným cílem je také kostel sv. Petra z Alkantary z roku 1736 v Karviné-Dolech, který je vlivem poddolování a následného poklesu půdy o 34 metrů nakloněn o téměř 7 stupňů, přičemž mnohem známější šikmá věž v Pise je nakloněna o „pouhé“ 3 stupně.

Nejlevnější ubytovna Ostrava

Ale na nejlevnější ubytování v Ostravě můžete využít ubytovnu Ostrava.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20343 (magazinkarvina.cz#20)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat