Zemní a výkopové práce Petřvald

Každá stavba začíná i končí zemními pracemi. Zemní práce jsou důležité také pro úpravy terénů, srovnávání okolí staveb, nebo v případě havárie. Všechny zemní práce by měli provádět vyškolení oborníci.

Zemní a výkopové práce Petřvald

výkopy rýhStavba domu sebou nese celou řadu velmi přesných prací, které však na první pohled příliš přesně nevypadají. Jde o zemní a výkopové práce. Ty mohou být realizovány až po pečlivě připravené projektové dokumentaci, vyměření a geologickém průzkumu, který je dnes povinný. Popisuje totiž stav podloží a také ukáže naměřené hodnoty radonu unikajícího ze země. Popis podloží je důležitý pro výběr techniky vhodné pro výkopy, a množství unikajícího radonu stanoví takzvaný radonový index, na jehož základě určí projektant hloubku základových spár a způsob izolace proti radonu. Velmi důležité je i samotné vytyčení domu, hloubka základů, spád. Špatné osazení má totiž za následek problémy s vlhkostí, deštěm, táním sněhu, ale i s odtokem kanalizace. Většinou je pak nutné provést dodatečné odvodnění a úpravu sklonu přípojky ke kanalizaci. Kromě samotných výkopů základů domu, je nutné rozčlenit jeho okolí a v ideálním případě, již v počátku stavby naplánovat konečnou podobu.

 

Zemní a výkopové práce pro dům i zahradu

Ten, kdo staví dům, počítá samozřejmě i s úpravou jeho okolí. Zahradní architekti a projektanti se přiklánějí k tomu, aby se plány na okolí domu připravily současně s projektem domu. Tak je možné ušetřit spoustu času a připravit vše dopředu. Jde o to, že při výkopech základů se odváží mnoho hlíny. To však vůbec není nutné. Tu je možné využít k modelaci okolí pozemku. Pokud se tak učiní již v okamžiku výkopových prací, pak hlína krásně sesedne a okolí domu se může mnohem dříve dokončit a osázet. Pro odborné stavební firmy není tento přístup k zemním pracím žádným problémem.

Zemní a výkopové práce Petřvald

Tento přístup k zemním a výkopovým pracím má i firma Jiří Jaro. Jde o firmu s kvalitními referencemi a řadou spokojených zákazníků, kteří si přístup i realizaci objednaných prací pochvalují. Firma Jiří Jaro nabízí zemní a výkopové práce, výkopy základových pásů, výkopy bazénů, výkopy pro inženýrské sítě, srovnávaní svahů, úpravy terénů, pokládku zámkové dlažby a mnohé další. Všechny práce jsou prováděny nejen odborně, ale s ohledem na přání zákazníka i okolní terén. Samozřejmostí je provedení objednaných prací ve sjednaném termínu.

Firmu Jiří Jaro najdete na adrese Modrá 573, 735 41, Petřvald.

Požadované práce si však můžete objednat i pomocí internetu a to na

e-mailové adrese jiri.jaro@seznam.cz,

a nebo telefonicky na čísle +420 734 447 415.

Bagr

Zemní práce Petřvald

Zemní a výkopové práce mohou začínat různě. Dokonce i demolicí staveb na pozemku a jejich odvozem. Záběr těchto prací je velmi široký, stejně jako znalosti technik výkopů, úpravy pozemků, nebo ovládání těžké i lehké stavební techniky, která významně ulehčuje práci. Nutná je však i práce ruční. Základové pásy, výkopy, a další terénní úpravy se bez jemné ruční práce prostě neobejdou. Pracovníci odborných stavebních firem si poradí s každým problémem i s každou prací. Bez nejmenšího zaváhání a případných škod dokáží provést výkopy i na již upraveném pozemku.

Výkopové práce Petřvald

Po přípravě terénu a vytyčení pozemku začínají výkopové práce. U velkých výkopů se využije těžká technika a pomocné stroje, u malých lehká technika, která zajistí minimální utužení okolního pozemku. Samotný výkop překvapí laika množstvím vykopané hlíny. Ta se načechráním násobí. První, co se u výkopů musí provést je odkrytí skrývky. To je úrodná hlína, která se na vhodném místě uloží a použije se u konečné úpravy okolí k osázení. Následně se vykopává hlušina. Tu je možné odvážet rovnou na skládku, nebo využít k modelaci a úpravám pozemku. Hotové výkopy se** ručně** začišťují a připraví se k následným pracím.

Výkopy základových pásů Petřvald

Hloubení základových pásů se řídí kvalitou terénu, volbou stroje a vytyčením pozemku. Pokud jde o již upravený pozemek, je nutné zajistit ho proti poškození zhutněním. U staveb, kde se bude pozemek teprve upravovat, toto odpadá a práce jsou jednodušší. Po vyhloubení základových pásů strojem je nutné jejich ruční začištění. Základové pásy musejí mít správný sklon, správnou hloubku, musejí být čisté, bez bahna a připravené na další práce.

minibagr

Výkopy bazénů Petřvald

Bazén je dnes již téměř u každého domu. Někdo si ho pořizuje zároveň se stavbou domu, jiný do již hotové zahrady nebo na dvorek. V prvním případě se výkop připraví bez větších problémů. V tom druhém je vše složitější. I když rozhodně ne nereálné. Stačí odborná firma, která disponuje speciální technikou. S tou je možné se pohybovat a provádět výkopy a další terénní úpravy na každém již upraveném pozemku aniž by okolí bylo vážně poškozeno. Vykopaná skrývka se i zde uschová na určeném místě, a hlušina se většinou vyváží. Po ručním začištění výkopu je možné přistoupit ke stavbě bazénu. Stejným způsobem se provádí i výkopy pro všechny typy jezírek.

Výkopy pro inženýrské sítě Petřvald

Výkopy pro inženýrské sítě se často provádí v běžně upraveném terénu. Tomu je nutné přizpůsobit výběr mechanizace a strojů. Kromě běžně prováděných výkopů se dnes používá i protlaků a takzvaného propichování. Obě tyto metody zajistí výkopy v místech, kdy by poškození terénu bylo nežádoucí.

Srovnávaní svahů Petřvald

Ujíždějící svahy se staly problémem poslední doby. Časté výkyvy počasí, záplavy umožnily sesuvy půdy a donutili majitele řešit situaci. Jenže poraďte si bez techniky a znalostí s ujíždějící masou hlíny a kamení. Pro odborníky to však problém není. Jsou vybaveni mechanizací, která zajistí bezpečný pohyb i úpravu svahu. Přitom naslouchají přáním a představám majitele a tak z problémového svahu může být klidně veřejný park, nebo soukromá zahrada.těžké práce

Úpravy terénů Petřvald

Upravit terén podle potřeby je velmi náročné a zdlouhavé. Všechny ty přesuny hlíny, výkopy, odstranění starých a suchých stromů potřebují správnou techniku. Proto i zde je vhodné vybrat si správnou firmu, která vše zajistí podle vašich představ i případného projektu.

Pokládka zámkové dlažby Petřvald

Zámková dlažba patří k nejkrásnějším dlažbám vůbec, a také k nejžádanějším. Umožňuje vystavět velmi kvalitní povrch v zajímavých desénech a barvách, který ladí se svým okolím. Jediným problémem u zámkové dlažby je její pokládka. Ta vždy patří do rukou odborníků. Jen tak jsou totiž zachovány všechny její jedinečné vlastnosti. Pokládka svépomocí často na první pohled vypadá také dobře, ne-li stejně jako od profesionála. Bohužel již první zima ukáže chyby, které profesionál neudělá. A tak se na jaře začnou na dlažbě tvořit kaluže, dlažba je nerovná, sesedá a často se uvolňuje. Někdy v celých řadách. Svěřením pokládky zámkové dlažby do rukou odborníků zajistíte její dlouholetou životnost beze změn.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20338 (magazinkarvina.cz#29)


Přidat komentář