Sanace základů

S vlhkostí zdiva, plísní se potýká nejeden majitel domu, nehledě na stáří stavby. Za vznikem nepatřičné vlhkosti může stát celá řada důvodů, a to včetně malé zkušenosti nebo nedbalosti při výstavbě. Naštěstí se však můžete vlhkosti zbavit.

 

Účinným způsobem, jak se rozloučit s vlhkými zdmi, stejně tak s plísní, je sanace základů. Zjistíte-li, že máte vlhké zdivo, určitě se jen tak nechlácholte tím, že je to poměrně normální jev v podzimním a zimním období. Čekat snad na jaro, léto v domnění, že zdivo během teplejších měsíců opětovně proschne, by se Vám také mohlo v konečném důsledku značně prodražit. Nechcete-li nic ponechat náhodě, pak určitě co nejdříve kontaktujte vybranou firmu, která se specializuje na odstraňování vlhkosti.

Vlhkost zdiva – jak postupovat při vzniku vlhkosti

I když se nabízí, že deštivé, sychravé počasí, stejně tak období sněhových nadílek, mají úzkou spojitost se vznikem vlhkého zdiva, tak i v ostatních měsících, kdy je poměrně pěkné počasí, můžete objevit, že zdivo Vašeho domu, Vaší chaty, chalupy apod., je poněkud vlhké. Jak již jsme tedy naznačili, tak spoléhat se na příchod teplých dnů s menším výskytem srážek, může být nakonec kontraproduktivní. Místo toho je na místě kontaktovat profesionální firmu, která než přistoupí ke komplexní realizaci sanace základů, provede odbornou diagnostiku, na základě které následně navrhne ten nejlepší postup řešení šitý přímo Vám, respektive Vašemu objektu na míru.

Diagnostika pro sanace základů

Aby byla sanace základů úspěšná, je nutné nejprve stanovit příčinu vlhkostní poruchy. Na stavbu, jako takovou, může mít vliv jednak složení zdiva, dále vlastnost zdiva, pozice terénu, ale i další faktory. Vámi vybraná firma určí příčinu, proč došlo ke zvýšení vlhkosti, zaměří se na zjištění stupně nasycenosti vodou u zdiva. V rámci měření, které je součástí diagnostiky, dojde na soustředění v oblasti vlhkosti zdiva, vlhkosti prostředí, tepelných mostů, kondenzačních míst aj.

Návrh pro sanace základů

Po zjištění výsledků Vám firma navrhne nejvhodnější koncept sanace základů, včetně postupu provedení. Zvolená metoda musí jednak brát v potaz ochranu objektu, ale také korespondovat s výslednou analýzou. Doposud jsme se ještě nedotkli jedné příčiny, která má za vznik vlhkost základů, a tou je zatopení, zaplavení. Zatopení objektů není poslední dobou žádnou výjimkou, a to vzhledem ke změnám, ke kterým dochází v počasí. K zaplavování dochází nejen na jaře, kdy například rychle taje sníh, ale i v průběhu roku, kdy jsou přívalové deště aj. Jak postupovat v tomto případě, když máte vodu ve sklepě?

Důležitost sanace základů při vytopení stavby

Ať už se bude jednat o garáž, sklepení, nebo přízemí, voda v objektu není ničím příjemným. Není však zrovna efektivní, abyste poté, co dojde k zaplavení Vaší stavby, hned začali s odčerpáváním vody, respektive se pustili do odčerpávání ještě předtím, než dojde k poklesu vodní hladiny. Půda okolo je totiž také nasáklá vodou, čímž při předčasném odčerpávání, může dojít k nerovnoměrným tlakům na podlahu, což se pak může také odrazit v porušení statiky, nebo přinejmenším v popraskání zdiva. Při zaplavení stavby určitě kontaktujte odborníky, kteří již tak vzniklou škodu nebudou dále rozšiřovat, ale jejich maximální snahou bude eliminace dalších škod, a zamezení vzniku onemocnění, na které se vlhkost a plíseň podílí.

Důležitost sanace základů u nevysušených základů

Není to zase až tak dávno, kdy bylo možné vidět stavební firmy v plném nasazení pouze v období od jara do podzimu. V současnosti je však více možností, a častokráte dochází k výstavbám objektů i během podzimních a zimních měsíců. Jenže v takovém případě je více než nutné brát v potaz vliv teploty na samotnou stavbu. Není-li totiž základ domu, ale nejen on, v dostatečném měřítku zbaven vlhkosti, pak mrazivé počasí přinese nemalé poškození, a to v takovém rozsahu, že se také může stát, že Vám po zimě statik doporučí rozestavěnou stavbu, nebo dokonce již postavenou, zdemolovat. Pokud i Váš dům, Vaše chata, chalupa byla postavena v podzimních měsících, nebo dokonce zimních, doporučujeme co nejdříve přizvat odborníky, kteří posoudí důležitost sanace základů.

Stavební práce a výkopové práce

Základ domu je skutečně jeho stěžejní součástí, na které je možné dále stavět. Stavět můžete svépomocí, nebo také ve spolupráci se stavební firmou. I když se může zbudování základu domu, stejně tak třeba takové omítnutí, osázení oken aj., zdát poměrně lehkou záležitostí, pak právě podcenění přípravných a stavebních prací si vybere svoji daň, a to například v podobě vlhkého zdiva. Na stavební práce, stejně tak výkopové, si přizvěte zkušené profesionály, kteří se v oboru pohybují již nějaký ten pátek. Jen tak budete mít záruku, že nic nebude v souvislosti se stavbou opomenuto, zanedbáno.

Demolice – demoliční práce

Na demolici je možné se dívat ze dvou úhlů. Jednak může jít o demolici starého, již nepoužívaného objektu, tzv. ruiny, ale také může dojít na demolici objektu, který byl sotva před nedávnem postaven. V případě demolice se ani tak nebudeme nyní zabývat příčinou, proč musí k demoličním pracím dojít. Demolice může proběhnout ručně, nebo také s využitím těžké techniky. Často se však setkáte i s kombinací obou metod, kdy je možné část stavby demolovat například za pomoci demoličního kladiva, a část pak ručně, kdy některý stavební materiál můžete použít i pro novou stavbu, nebo usilujete o roztřídění stavebního odpadu aj. Je zřejmé, že demoliční práce s použitím těžké techniky, proběhnou za kratší dobu. Ne vždy je však možné tuto možnost využít. Také u demoličních prací se obraťte na profesionály. V rámci demolice je totiž nutné zohledňovat celou řadu faktorů od statiky stavby, až po zajištění bezpečnosti okolí. Není možné jen tak začít s demolicí, aniž byste objekt, okolí objektu nezabezpečili, nevyřídili si patřičné povolení apod. V návaznosti na demolici je pak také nutné pamatovat na odvoz a likvidaci sutě a odpadu dle zákona. Využijete-li služeb profesionální firmy, která se specializuje na demoliční práce, pak se o vše zmíněné může postarat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20329 (magazinkarvina.cz#41)


Přidat komentář