Revize hasicích přístrojů Karviná

Moderní hasicí přístroj znamená bezpečné zajištění požární ochrany v případě vzniku požáru. Je však nutné vybrat správný typ hasicího přístroje pro dané místo a pak je nezbytné, aby byl hasicí přístroj funkční.

Moderních hasicích přístrojů je celá řada. Liší se typem, velikostí i způsobem držáku pro umístění. Pro funkčnost hasicího přístroje je nutné, aby měl revizní kontrolu, která zajistí funkčnost po technické stránce a dále je důležité umístění na viditelném přístupném místě.** Hasicí přístroj** má smysl, jen když je po ruce vždy, když je zapotřebí. Je sice pravda, že k požáru zase až tak často nedochází, ale stále je tu ono, co kdyby… Co kdyby začalo hořet v domě, v autě, v dílně, možností je mnoho a proto je dobré být na tuto situaci připraven funkčním hasicím přístrojem.

Jak se dělí revize hasicích přístrojů?

Revize hasicích přístrojů se dělí na dva typy. První se provádí každoročně a jde o tzv. periodickou prohlídku. Druhá revize je důkladnější. Zajišťuje tlakové zkoušky a kontroluje životnost hasicího přístroje.

Jak často revize hasicích přístrojů provádět?

Revize hasicích přístrojů se provádí každoročně, u všech hasicích přístrojů. Každé tři roky se provádí tlaková zkouška u hasicích přístrojů s náplní voda s přísadami. Jde o vodní hasicí přístroje s mrazuvzdornou přísadou, se smáčedly či pěnidly. V pětiletých intervalech se provádí tlaková zkouška ostatních hasicích přístrojů. Kromě toho je třeba provést kontrolu u všech hasicích přístrojů, které došly nějaké újmy, po pádu, po každém použití. Po použití se hasicí přístroj neznehodnocuje. Technik provede jeho kontrolu, hasicí přístroj naplní a natlakuje. Poté provede kontrolu a tlakové zkoušky a hasicí přístroj je připraven k opětovnému použití.

Kdo provádí revize hasicích přístrojů?

Veškeré revize, kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující k uvedeným činnostem a to podle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Co obsahuje každoroční revizní kontrola?

Součástí** revizní kontroly** je již kontrola umístění hasicího přístroje. Ten má být na viditelném a přístupném místě. Pak se prohlídne vizuálně, tedy zda nemá nějaké jasně viditelné vady, které by ohrožovaly jeho funkčnost. Kontroluje se i datum výroby. To proto, že hasicí přístroje vodní, práškové a pěnové mají životnost 20 let a hasicí přístroje sněhové s náplní CO2 40 let a to od data výroby. Po uplynutí této doby se hasicí přístroje vyřazují a ekologicky se likvidují. Kontrolují se i prasklinky na hadici, ventily, uzávěry a celkový stav náplně. Pokud vše vypadá vizuálně bez závad, pak dostane hasicí přístroj novou plombu s datem prohlídky a číslem technika, který ji provedl, a nálepku s datem další kontroly. Pozor, na nálepce bývají dvě data kontrol. Jedna je každoroční a druhá je tlaková.

Tlaková revize hasicích přístrojů

Provádí se podle intervalu daného hasicího přístroje. Je vždy nutné odvést hasicí přístroj do dílny, kde se provedou odborné zkoušky, které zajistí nejen funkčnost, ale i bezpečnost hasicího přístroje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20334 (magazinkarvina.cz#49)


Přidat komentář