Montáž tepelných čerpadel Karviná a okolí

Návrh, dodání, montáž a servis, tedy ucelený balíček služeb si můžete objednat u firmy se specializací na montáž tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla zažívají svůj oprávněný boom, kdy můžete očekávat ještě výkonnější a zároveň úspornější čerpadlo.

 

Tepelná čerpadla Karviná

Nikomu jistě není neznámý princip, na základě kterého funguje lednice. Chladnička chladí, respektive odebírá z vložených potravin teplo, aby nedošlo k jejich předčasnému zkažení. Současně však chladnička ve své zadní části topí.U tepelného čerpadla je to prakticky naopak, a navíc je zde mnohem větší výkon. Tepelné čerpadlo tedy může odebírat teplo zemi, vzduchu, či vodě, a s využitím radiátorů, či podlahového topení pak vytváří námi požadované teplo. Tepelnou energii tedy tepelné čerpadlo může získat ze země, vzduchu, nebo vody. S využitím tepelného čerpadla docílíte nízké spotřeby elektrické energie, a čeká Vás poměrně rychlá návratnost investovaných peněz do tepelného čerpadla. Důležité však je zvolení vhodného typu čerpadla a následně profesionální provedená montáž. Jen tak budete mít jistotu, že se Vám investice do tepelného čerpadla náležitě zúročí.

Výběr tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla tím, jak po nich vzrůstá poptávka, se současně zvyšuje i jejich nabídka. A tak si v současné době můžete pořídit tepelné čerpadlo od řady výrobců, dodavatelských firem. Při výběru tepelného čerpadla je však dobré nejen hledět na cenu, ale i na další faktory, které Vám přinesou potřebnou účinnost tepelného čerpadla, kterou od něj očekáváte. Aby bylo tepelné čerpadlo účinné, jak požadujete, je nutné zohlednit výkonnost tepelného čerpadla a jeho topný faktor. Možná pro Vás bude překvapením, že výkon tepelného čerpadla není konstantní, ale mění se, a to v závislosti na pracovních podmínkách. Každé čerpadlo má primární a sekundární stranu, kdy primární strana odebírá teplo, zatímco do sekundární strany se teplo předá. V průběhu topné sezóny pak může být u jednoho typu tepelného čerpadla teplota primární strany takřka neměnná, zatímco u jiného typu může dojít k významnému posunu teploty. Volba typu tepelného čerpadla tak může být pro nezasvěceného, nebo nezkušeného jedince, tvrdým oříškem. Oslovíte-li však profesionální firmu, můžete ji s důvěrou svěřit nejen následnou montáž tepelného čerpadla, ale také výběr samotného tepelného čerpadla.

Typy tepelných čerpadel

Hned v úvodu jsme zmínili, že tepelného čerpadlo může odebírat teplo zemi, vzduchu, či vodě. Nabízí se nám tedy hned několik typů tepelných čerpadel. Konkrétně si můžete zvolit tepelné čerpadlo země/voda – vrt, tepelné čerpadlo země/voda – vodní plocha, tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, tepelné čerpadlo vzduch/voda, tepelné čerpadlo země/voda, tepelné čerpadlo země/voda – větrací vzduch, tepelné čerpadlo voda/voda. U tepelného čerpadla země/voda – vrt, dochází k odběru tepla z hlouby pod povrchem pozemku. U tepelného čerpadla země/voda – vodní plocha, dochází k odběru tepla z vodní plochy, kdy kolektor se umísťuje na dno například rybníku. U tepelného čerpadla vzduch/vzduch, dochází k odběru tepla z externího vzduchu. U tepelného čerpadla vzduch/voda, dochází k odběru tepla také z externího vzduchu. U tepelného čerpadla země/Voda, dochází k odběru tepla z plochy zahrady za pomoci kolektoru. U tepelného čerpadla země/voda – větrací vzduch, dochází k odběru tepla z tzv. odpadního vzduchu, ale také z vrtu, nebo kolektoru. U tepelného čerpadla voda/voda, dochází k odběru tepla ze spodní vody.

Profesionální instalace tepelného čerpadla Karviná a okolí

Jedna věc je tedy výběr tepelného čerpadla, druhá pak jeho instalace. Na odborně provedené montáži tepelného čerpadla závisí úspěch fungování čerpadla, respektive doba jeho chodu, včetně docílení optimálního výkonu. I když návrh energetického šetření je prvním stěžejním krokem, není rozhodně posledním. Z toho důvodu je vhodné se tedy zajímat o již zmiňovaný celý balíček služeb, který Vám může firma nabídnout. Pouštět se například do montáže tepelného čerpadla svépomocí, není z hlediska záruky fungování tepelného čerpadla vhodné. Sice je možné ušetřit nějaké finance, ale na úkor samotného efektivního fungování tepelného čerpadla, které by Vám pak v takovém případě jen stěží přineslo kýženou úsporu na energiích.

Jak probíhá odborná montáž tepelného čerpadla

Každá práce vychází z určitého záměru, projektu, či základu, jak chcete. Ne jinak je tomu také u montáže tepelných čerpadel. Již jsme uvedli, že prvním krokem ve věci montáže tepelného čerpadla, je návrh, respektive projektová dokumentace, nebo schéma. A právě na základě uvedené dokumentace by se pak měla montáž tepelného čerpadla odvíjet. Samotná montáž tepelného čerpadla také musí pamatovat na splnění veškerých technologických náležitostí. Opomenout by se však také neměly nároky po stránce estetické, které řeší celkový vzhled interiéru. Do montáže by se měl pouštět jen profesionální a zkušený montér, ne například nadšený kutil, který si třeba na internetu nastudoval, jak na rychlou a snadnou montáž. Nezbytným krokem po provedené montáži tepelného čerpadla, je odzkoušení čerpadla v jednotlivých režimech provozu. V rámci předání hotového díla firma předá zákazníkovi nejen záruční listy, ale také srozumitelný návod v ČJ, jak tepelné čerpadlo obsluhovat. Posledním bodem, který s montáží tepelného čerpadla souvisí, je zajištění záručního a pozáručního servisu tepelného čerpadla. I to by mělo být pro profesionální firmu samozřejmostí.

Kvalitní tepelná čerpadla – zdroj vytápění

Proč se však rozhodnout pro tepelné čerpadlo, pro jeho montáž? Hledáte-li zdroj vytápění, který by pro Vás byl z ekonomické stránky výhodný, pak právě tepelné čerpadlo je tou pravou volbou. Navíc tepelné čerpadlo je také ekologickým zdrojem vytápění. Co se týká nákladů na provozování tepelných čerpadel, pak ty jsou o poznání nižší, než, kdybyste dál topili elektrickou energií, plynem. Je sice nutné pamatovat na počáteční vklad do tepelného čerpadla, ovšem vzhledem k míře spotřeby energie a dalším výhodám, se Vám počáteční vklad záhy nejenže vynuluje, ale také vrátí.

Proč vytápět tepelným čerpadlem

Návratnost u tepelného čerpadla není jen jednorázovou záležitostí. Každoročně budete moci ušetřit nemalé procento nákladů za energii. Nehovoříme zde o jednotkách procent, ale desítkách. Budeme-li konkrétní, pak jak by se Vám líbilo, kdybyste mohli rok co rok ušetřit až 70% i více na energii? Určitě se bavíme o nemalých částkách, které pak můžete investovat do jiné oblasti, třeba do modernizace domova, nebo do dovolené atd. Tepelnému čerpadlu bude také vesměs jedno, jak se budou zrovna vyvíjet ceny energie na trhu. Tepelné čerpadlo je totiž na těchto cenách nezávislé.

Další výhody tepelného čerpadla

Již jsme zmínili nízkou spotřebu tepelných čerpadel, která také právem patří do výhod pořízení tepelného čerpadla. Dotkli jsme se ekologického provozu tepelného čerpadla, kdy tepelné čerpadlo představuje skutečně minimální míru zátěže směrem k životnímu prostředí. A jak je to s obsluhou tepelného čerpadla, co do náročnosti? I zde pro Vás máme dobrou zprávu, kdy obsluhu tepelného čerpadla zvládne prakticky každý. Co byste říkali tomu, kdybyste mohli tepelné čerpadlo obsluhovat s využitím internetu, nebo mobilního telefonu? Když již žijeme v moderní době, tak proč nevyužít všechny možnosti, které se nám nabízí. Nebo jste jiného názoru. Doposud jsme se ještě nedotkli otázky bezpečnosti. Možná, že jste již nad tepelným čerpadlem uvažovali, ale máte obavy, aby nedošlo k případnému výbuchu, či vznícení, nebo také otravě CO2. V tomto směru můžete veškeré obavy, co se týká bezpečnosti provozu tepelného čerpadla, doslova hodit za hlavu. Nic z uvedeného vám totiž nehrozí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20327 (magazinkarvina.cz#34)


Přidat komentář