Elektroinstalace, revize - Karviná a okolí

Bez elektřiny se dnes neobejde žádný rodinný dům či byt. Elektřina je velmi dobrým sluhou, ovšem špatným pánem. Je potřeba nad ní držet pevnou ruku, aby bezpečně plnila svou funkci a nepáchala škody.

Elektroinstalace a revize

Ze všeho nejdůležitější je, aby byla elektroinstalace v dobrém stavu. Jestliže je elektroinstalace již stará, tudíž nevyhovující, pak je nutné dát ji do pořádku. Jinak hrozí** nebezpečí požáru,** nebo jiných majetkových škod. S rekonstrukcí elektroinstalace souvisí i vyhotovení projektu včetně revize po jejím dokončení. Revizní zpráva je dokument, který vypovídá o tom, v jakém stavu je elektroinstalace. Pouze v případě vystavení revizní zprávy Vám energetické společnosti zapojí elektroměr. Při rekonstrukci elektroinstalace je nutné přihlížet i k rozmístění spotřebičů a osvětlení, čemuž následně odpovídá rozmístění zásuvek a vypínačů. Rekonstrukce elektroinstalace zajistí, že budou odstraněny veškeré závady, včetně nebezpečných hliníkových vodičů, vyřeší se nedostatek zásuvek, poddimenzování okruhů a mnoho dalších problémů.

Jak zjistit stav elektroinstalace?

Abyste si mohli být jisti tím, že je Vaše elektroinstalace plně funkční a naprosto bezpečná, je nutné přizvat domů revizního technika. Obecně platí, že revizního technika byste domů měli zvát pravidelně minimálně jednou za rok. Jen tak se můžete cítit bezpečně. Revizní technik zjistí, zda elektroinstalace funguje správně a zda** splňuje normy.**

Jak zjistíte stav elektroinstalace

Abyste měli jistotu, zda je elektroinstalace ve vašem bytě či domě** funkční a bezpečná,** pozvěte si revizního technika. Právě vzhledem k potenciálnímu nebezpečí, které rozvody elektřiny přinášejí, příslušná norma stanovuje přímo povinnost pravidelných kontrol, takzvaných revizí. Obecně platí, že nezávislý revizní technik by Váš dům měl navštívit alespoň jednou ročně.

Instalace nových elektrorozvodů

Instalace nových rozvodů přichází na řadu při výstavbě domu či bytu. Jde v podstatně o velmi podobnou práci jako při rekonstrukci elektroinstalace. Rozdíl je jen v tom, že při výstavbě nové elektroinstalace se nové rozvody teprve zřizují, zatímco při rekonstrukce se nahrazují stávající rozvody novými. Kudy rozvody povedou, bude záležet na projektu, který instalaci předchází.

Proč svěřit elektroinstalaci profesionální firmě?

Přesto, že patříte k velmi šikovným domácím kutilům, pokud jste elektrikář, pak se do elektroinstalačních prací rozhodně nepouštějte a svěřte vše odborníkům. Díky tomu ušetříte hodně času a také hodně starostí. A co je nejdůležitější? Budete mít jistotu, že všechny práce jsou provedeny kvalitně, bezpečně a odpovídají všem aktuálním normám. Navíc na elektroinstalační práce provedené profesionální firmou dostanete i záruku. Oslovit profesionální firmu se vyplatí z toho důvodu, že tito odborníci mají dokonalý přehled o nabízených produktech na trhu, o vývoji v elektro oboru a tudíž znají veškeré trendy, materiály a výroby v oblasti elektroinstalaci, včetně jejich cenových relací. Do oblasti elektroinstalace spadá také elektrické vytápění, domácí telefony a videotelefony, hromosvody, počítačové sítě, anténní rozvody, nebo např. elektronické zabezpečovací systému.

Plánování elektroinstalace

Elektroinstalaci je potřeba důkladně naplánovat. S tímto pomůže profesionální firma, která vypracuje projekt, na jehož základě bude vydáno stavební povolení. Součástí projektu jsou mimo jiné rozvody zásuvek, spínačů, světel ochrany, elektrických sítí, vnitřní i venkovní rozvody, jističe, pojistky, rozvodné skříně a další. Při realizaci elektroinstalace dochází ze všeho nejdříve k** vysekání drážek, k instalaci rozvodů a krabic,** a pak už stačí pouze vše zapravit omítkou. Teprve po té, co je vymalováno, se nainstalují zásuvky, vypínače, svítidla a další zařízení, jakož např. ovladače, zvonky, atd. Následně se po provedené zkoušce a kontrole vystaví revizní zpráva.

Jak rozmístit zásuvky a vypínače

Než se pustíte do instalace zásuvek a vypínačů, musíte dopředu zvážit, jak budete mít v jednotlivých místnostech rozmístěn nábytek, kde budete mít lampu, televizi, a jinou elektroniku, kde budete chtít zásuvky pro vysavač, apod. To vše je potřeba zohlednit, abyste pak nelitovali, že jste mohli přidat zásuvku ještě tam nebo onam. Nejméně zásuvek bývá na záchodě, v koupelně a v ložnici, nejvíce potom v kuchyni a v obývacím pokoji.

Jak rozmístit osvětlení

Dbejte na to, aby bylo osvětlení v bytě rozmístěno účelně. V kuchyni, v prádelně, v dílně a v dalších prostorách, které slouží pro práci a různou činnost, se většinou používají zářivky. Všude jinde je vhodnější použít žárovky. U žárovek si můžete vybrat z** led diod, z úsporných žárovek** nebo z bodových světel. Klasické žárovky se dnes již tolik nepoužívají, jak tomu bylo dřív.

Revizní zpráva

Revizní zprávu vydává revizní technik na základě kontroly a revize každého elektrického zařízení. Revizní zprávu je nutné si uschovat pro potřeby energetické společnosti, případně pro pojišťovnu v případě, že by ve Vaší domácnosti došlo k pojistné události. Revize musí být pravidelně obnovovány, jinak se může stát, že od pojišťovny nedostanete nic.

Bezpečnostní zásuvky

Bezpečnostními zásuvkami se rozumí zásuvky, které jsou opatřeny** proudovým chráničem**. Jestliže dojde z obvodu k unikání proudy, proudový chránič je tu od toho, aby to zjistil a napojení okamžitě vypnul přímo v zásuvce. Celá akce netrvá déle než 0,2 sekundy. Další možností jsou zásuvky s bezpečnostním krytem. Takové zásuvky vypadají jako vypínače.

Jak ovlivnit spotřebu elektřiny

Jestliže chcete ušetřit spotřebu energií, pořiďte si** LED zdroje světla.** Tyto se prodávají v podobě žárovek, bodových světel nebo panelů. Jejich ceny navíc nejsou v dnešní době vysoké, proto jsou žádanější než úsporné žárovky nebo zářivky. LED zdroje světla navíc vynikají dlouhou životností. Pokud přemýšlíte dál, jak ušetřit na spotřebě energií, pak je nejvyšší čas** vyměnit spotřebiče,** jako jsou pračka, lednička, sporák, myčka nádobí a další za nové, ideálně vyráběné ve třídě A+++.

Rozvod datových sítí

Všechny datové rozvody v domě, v bytě nebo v jiné budově můžou být společné a můžou být řešeny centrálně počítačem. Počítačem je možné centrálně automaticky ovládat rolety a markýzy, vytápění, střešní okna, rozsvěcování a zhasínání a mnoho dalších činností v domácnosti. Centrálně ovládat lze i televizor nebo počítač, ať už se nachází v jakékoliv místnosti domu.

Jističe

Jističe dokážou ochránit elektrický okruh před vyhořením. Jestliže dojde ke zkratu, v důsledku čehož začne okruhem procházet silnější proud než obvykle, nebo pokud dojde k ohrožení požáru, jističe zasáhnou a přívod elektrického proudu vypnou. K tomu, aby došlo k obnovení elektrického okruhu, postačí poté jen jistič opět jednoduše s** pomocí páčky sepnout.**

Závěr

Elektroinstalační práce vyžadují odbornost, zručnost, znalost platných předpisů a norem, profesionalitu a opatrnost. Nikdy tyto práce neprovádějte sami, nejste-li v daném oboru minimálně vyučeni. Celá práce by se Vám mohla výrazně prodražit a navíc by mohlo být ohroženo zdraví i životy členů domácnosti. Nepodceňujte tedy tyto práce a svěřte je do rukou těch, kteří jsou tu proto, aby Vám pomohli a všechny práce spojené s elektrem zastali.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20326 (magazinkarvina.cz#33)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 09.10.2013 15:55
Re: Elektroinstalace - Karviná a okolí Mohl bych poprosit o doporučení? Děkuji Novák


Přidat komentář