Revize nouzového osvětlení Karviná

Revize nouzového osvětlení je nutnou a zákonem danou skutečností pro všechny objekty, kde je nouzové osvětlení potřebné. Pravidelné kontroly tak zajistí funkčnost v případě potřeby.

Nouzové osvětlení je takové osvětlení, u kterého nikdo nikdy předem neví, kdy bude potřeba, a proto je také nutné, aby takové světlo fungovalo. Bohužel mnozí tuto skutečnost opomíjejí a tak pokud nastane problém, respektive výpad elektrického proudu, nastává všeobecná panika, protože nikdo neví, co se děje, je tma a každý se snaží upustit místo, ale dezorientace může mít fatální následky. A to je právě důvod, proč pravidelná revize nouzového osvětlení je dána zákonem a je nutné ji v pravidelných intervalech provádět.

Jak časté jsou revize nouzového osvětlení

Každý den se musí provádět kontroly nouzového osvětlení, zejména co se stavu baterií, záložního zdroje nebo centrálního zdroje pro několik baterií týče. Vždy je nutné provést běžnou kontrolu, zda je vše v pořádku a funkční, aby tak nenastal problém v případě náhlého výpadku.

Měsíční kontrola nouzového osvětlení

O každodenní kontrole je nutné vést záznamy, že taková a daná kontrola byla provedena. Další pravidelnou kontrolou nouzového osvětlení je měsíční pravidelná kontrola, o jejímž provedení se také vedou záznamy, ale která je rozsáhlejší, než ta denní. Prověřuje se funkčnost všech nouzových světel v praxi tak, že je vypnut běžný elektrický proud a poté kontrolována funkčnost nouzových světel.

Revize nouzového osvětlení

Kontrola, která však vyžaduje zásah revizního technika, je revize nouzového osvětlení, a jedná se o roční pravidelnou kontrolu všech zařízení, týkající se nouzového osvětlení, prověřuje se nejen samotná funkce osvětlení, ale také to, zda je světlo v dobrém stavu, není zatíženo jinými vlivy a zda je viditelné. Samozřejmostí je správné umístění pro viditelnost a také dle platných norem.

Kdo provádí revizi nouzového osvětlení

Vždy je to výhradně revizní technik, který má příslušné oprávnění k tomu tuto činnost vykonávat. Musí mít platnou licenci a s tím také pracovat. Vydává osvědčení o způsobilosti, respektive provedené revizi nouzové osvětlení, která je nutná a která je dokladem o bezpečnosti všech předepsaných norem a vyhlášek. Za činnost si bere revizní technik samozřejmě poplatek podle svého platného ceníku.

Proč je nařízeno revize nouzového osvětlení provádět

Dost často svádí, nechat nouzové osvětlení být tak, jak je. Protože není za normálního stavu potřebné, pak se ani nikomu nic moc nechce nějak zvláště zabývat tím, zda se o světlo bude starat nebo ne. To je bohužel problém, který tu je, a který je tady vyřešen platným zákonem. Tím je každý majitel, provozovatel objektu s nouzovým osvětlením pravidelnou roční prověrku provádět, aby tak bylo zamezeno případným komplikacím s nefunkčností nouzového osvětlení. Mohlo by to mít opravdu fatální následky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20313 (magazinkarvina.cz#56)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat