Insolvenční poradenství - oddlužení

Máte dluhy? Už nevíte jak dál? Hrozí Vám, že v exekuci přijdete o majetek nebo dokonce o bydlení? Pokud nejste schopni své dluhy splácet, využijte možnosti osobního bankrotu a následného soudního oddlužení.

Insolvenční poradenství - oddlužení

Pokud Vás také dostihly finanční problémy a chcete je řešit dříve, než bude pozdě, doporučujeme Vám obrátit se na společnost ABIVIA - paní Martina Adamčíková, která se zabývá insolvenčním poradenstvím, finančním poradenstvím a oddlužením.

Paní Martina Adamčíková při své činnosti vychází ze svých mnohaletých zkušeností, díky kterým je schopna vždy nabídnout a zajistit klientovi to nejlepší řešení. Nemyslete hned na nejhorší věci, ale nechejte si odborně poradit a zjistíte, že ne vždy je Vaše finanční situace neřešitelná. Někdy postačí malá pomoc, rada, doporučení a Vy můžete svou tíživou finanční situaci jednou provždy vyřešit.

**Působnost paní Adamčíkové: Karviná, Havířov, Orlová, Bohumín, Český Těšín, Třinec a okolí
**

Snažte se řešit finanční problémy včas. Pro každého se najde vhodné řešení.

Insolvenční poradenství - oddlužení

Zadlužení domácností

Kolik lidí má dnes dluhy? Podle statistik je zadlužení českých domácností nejvyšší v historii  - jedná se o nejrůznější půjčky, hypotéky, spotřebitelské úvěry aj. A tak není divu, že s rostoucím zadlužením stoupá také množství domácností nebo osob, které již nejsou schopny své dluhy splácet a dostávají se tak do nemalých problémů.

Jak řešit dluhy, které nedokážete splácet?

Pokud máte problémy se splácením svých dluhů, v mnoha případech pomůže, když si vytvoříte jednoduchou rozvahu s dvěma stránkami.Oddlužení - Karviná Na jedné straně budou čisté příjmy a na druhé straně výdaje. Když seškrtáte všechny výdaje, které nejsou pro chod domácnosti naprosto nezbytné, možná zjistíte, že s penězi nakonec vyjdete a dokážete své splátky bez problémů pravidelně hradit.

Pokud však i po seškrtání zbytných výdajů zjistíte, že příjmy jsou stále nižší než výdaje a že své zadlužení sami vyřešit nedokážete, můžete se pokusit využít možnosti osobního bankrotu.

Co je to osobní bankrot a soudní oddlužení?

Protože osoby, které nedokáží splácet své dluhy, mnohdy přijdou v exekuci nejen o majetek ale také o bydlení, stoupá u nich riziko bezdomovectví a rozpadu celých rodin. Aby byli dlužníci chráněni před takovýmito následky exekucí, byla vytvořena možnost požádat o osobní bankrot a oddlužení. Díky procesu soudem řízeného oddlužení je dlužníkovi na splácení dluhů vyměřena doba 5 let a zároveň bude tímto chráněn před exekucemi. Pokud dlužník dokáže během 5 let splatit minimálně 30 procent z celkové výše dluhu, je mu zbytek dluhu odpuštěn a je tedy oficiálně bez dluhů. Případný zbytek dluhu jsou dlužníkovi prominuty a dostane soudní rozhodnutí o bezdlužnosti .

Jak dosáhnout oddlužení?

Oddlužení je jak pro fyzické osoby tak OSVČ- dokážeme pomoci také lidem, kteří mají pracovní smlouvu i na dobu určitou , pomůžeme důchodcům i maminkách na mateřské dovolené - tady je potřeba tzv. darovací smlouva .

OSVČ - nemusí ukončit živnost , mohou podnikat dál , jen musí doložit žádosti od věřitelů se souhlasem řešení své situace oddlužením - vše pomůžeme vyplnit a podat .
Dokážeme pokud soud zamítne podnikateli insolvenci vypracovat žádost na konkurz.

Osobní bankrot KarvináPo celou dobu od podání návrhu k soudu až po ukončení insolvence za 5 let jsou všichni naší klienti od naším dohledem a řešíme zdarma případné problémy .
V případě potřeby mají naši klienti i bezplatné právní poradenství.

Nově poskytujeme za jednotnou cenu cca 4500,- servis , poradenství a právníka na telefonu pro klienty , kteří již jsou v insolvernci , ale jejich návrh byl zpracován právníkem nebo bezplatnou poradnou - těmto lidem chybí zázemí rady a porady co a jak dál .

Bezplatně prozkoumáme rozhodčí doložky exekučních návrhu . neboď jsme zjistili v některých případech právní pochybení - v takovém případě se klientovi sníží dluh o exekuční náklady .

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20309 (magazinkarvina.cz#16)


Přidat komentář