Finanční poradce Karviná a okolí

Plánujete koupi domu nebo jeho rekonstrukci, ale nemáte dostatek vlastních financí? Pak se nabízí hned několik možností, jak si vysněný dům pořídit. Která varianta je pro Vás ta nejlepší? Nechejte si poradit.

Životní pojištění

Každý by se měl chránit proti riziku. A životní pojištění je právě pro tyto účely zřízeno. Je jasné, že žádný finanční produkt člověku nezaručí, že se mu nestane žádné nebezpečí a nebude mu hrozit žádné riziko. Ovšem když už to přijde a člověk se do rizikové situace dostane, měl by mít možnost se z ní dostat a usnadnit mu řešení svízelné životní situace. Životní pojištění slouží jako pojistka v případě smrti nebo úrazu s trvalými následky, kdy klient, který pojistku uzavřel, se najednou ocitá bez finančních prostředků, na které byl do té doby zvyklý spolu s jím vyživovanými osobami. Životní pojištění je tu proto, aby pokrylo veškeré náklady, které jsou s úrazem a s jeho léčbou spojeny a v případě smrti pojištěného slouží k vyplacení určité finanční částky pozůstalým. Životní pojištění je možné uplatnit také v případě, kdy ten, kdo životní pojistku uzavřel, onemocní vážnou nemocí. Peníze z pojistky může totiž použít na léčbu takové nemoci, atd.

Co vše nabízí životní pojištění?

Životní pojištění si však lidé nezřizují jen pro rizika výše uvedené, ale tento významný finanční produkt nabízí i velmi zajímavé zhodnocení finančních prostředků. Životní pojištění napomáhá při vytváření finančních rezerv na horší časy, kdy člověk např. přestane vydělávat a odchází do penze. Mnohdy se nevyplácí spoléhat pouze na stát, neboť podmínky vyplácení důchodů se mění velmi často a nikdo z nás neví, jaká situace bude za pět či za deset let. Myslete na sebe zavčas a založte si životní pojištění, o jehož výhodách Vás bude blíže informovat finanční poradce.

Úvěry ze stavebního spoření

Hledáte způsob, jak zafinancovat nové bydlení? Pokud nemáte dostatek vlastních finančních prostředků, pak máte na výběr buď hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že většina dospělých lidí má uzavřené stavební spoření, jeví se převážně jako nejlepší varianta právě tato druhá možnost. Úvěr ze stavebního spoření je speciální účelový úvěr, který řeší financování bydlení bez finanční rezervy. Převážně se jedná o úvěry s minimální úrokovou sazbou. Navíc úroky z úvěrů na bydlení lze odečítat od základu daně, proto se na ty, kteří čerpají úvěr ze stavebního spoření, vztahuje daňová úleva. Splatnost úvěrů ze stavebního spoření je i na několik desítek let, dle toho, jak splácení vyhovuje čerpateli úvěru. Účelovost úvěru se vždy prokazuje na výstavbu domu nebo bytu, na koupi pozemku pro stavbu domu nebo bytu, na rekonstrukci, modernizaci a údržbu domu nebo bytu, apod. Více Vám sdělí Vás finanční poradce. Co je výhodou úvěru ze stavebního spoření oproti hypotečnímu úvěru, je fixace úroků po celou dobu splácení.

Hypoteční úvěry

Další možností, jak si pořídit vlastní bydlení, pokud nemáte dostatek vlastních finančních zdrojů, je hypotéka. Hypoteční úvěr je možné čerpat nejen k výstavbě nebo koupi domu či bytu, ale také k jejich rekonstrukci. Jde o převážně účelový úvěr, kterým se řeší financování bydlení bez finanční rezervy. Hypotečních úvěrů existuje celé spektrum a každý z nich se vyznačuje různými vlastnostmi. Proto si každý klient může najít přesně ten, který mu vyhovuje a který bude splňovat všechny jeho požadavky. Hypoteční úvěry nabízí úvěry s minimálním úrokem s ohledem na časový horizont, na který se uzavírají. I v tomto případě, stejně jako při úvěrech ze stavebního spoření, se dají úroky odečíst od základu daně. Úroková sazba je tak nižší o daňovou úlevu. Hypoteční úvěr lze splatit i za 40 a více let. V těchto případech přestavuje hypotéka nízké finanční zatížení pro rodinu. Účelovost hypotečního úvěru se prokazuje na výstavbu rodinného domu nebo bytu, na koupi pozemku pro budoucí výstavbu, na koupi rodinného domu nebo bytu, na jeho úpravu, údržbu, modernizaci, na vypořádání dědictví nebo společného jmění manželů, apod.

Jak získat hypoteční úvěr?

Stejně jako u naprosté většiny jiných úvěrů, se i zde, u hypotéky, prokazuje bonita klienta, která spočívá v příjmech a výdajích klienta. Pokud na hypotéku nestačí sám žadatel, pak je možné využít i přistupitele, neboli spolužadatele, který představuje záruku pro hypoteční banku, že závazek v podobě pravidelných splátek úvěru je zajištěn. Úvěr může žadatel čerpat buď jednorázově nebo postupně.

Výhody hypotéky

Některé hypotéky jsou bez poplatků, což je velká výhoda, neboť klient může ušetřit až desetitisíce. Hypotéky nabízí, zvláště v posledních letech, velmi nízkou úrokovou sazbu. Výhodou je také fixace úrokové sazby, dlouhodobost hypotéky, možnost uplatnění daňové úlevy, dále možnost čerpat úvěr i na rekreační objekty, a v neposlední řadě je výhodou i možnost snížení úrokové sazby. Toto je však pouze zlomek výhod, které hypotéky nabízejí.

Refinancování úvěrů

Máte úvěr, nebo dokonce více úvěrů a máte pocit, že platíte víc než dost na splátkách? Nevyhovují Vám jednotlivé splátky, nebo se Vám zdají vysoké úroky, či se Vám nelíbí podmínky aktuálních úvěrů a chtěli byste takovou situaci řešit? Nic není problém. V těchto případech máte možnost refinancovat úvěr. Díky refinancování úvěru můžete získat mnohem výhodnější podmínky pro splácení jednotlivých splátek, navíc ušetřit mnoho peněz. Stačí se obrátit na finančního poradce, který pro Vás najde to nejlepší řešení.

Výhody refinancování úvěrů

Výhodou je naprosto jednoduchá cesta k získání nižších úroků, než má Váš aktuální úvěr. Při refinancování si můžete prodloužit splatnost oproti původnímu úvěru a tím snížit finanční zatížení, což se Vám může hodit, zvláště pokud došlo ke změně Vaši finanční situace od dob, kdy jste původní úvěr sjednávali.

Jaké úvěry je možné refinancovat?

Refinancovat lze bez problémů účelové hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, které jsou určené na bydlení, leasing na nemovitost, neúčelové hypotéky, zvané také jako americká hypotéky.

Investice a spoření

Jak spořit peníze? Hledáte způsob, jak zúročit své finance, přitom bezpečně? Spořit můžete bezpečně i s vysokým úrokem. Chce to jen vědět, který produkt je k tomu určený. Spolu se správnou investicí a spořením můžete nejen uchovat, ale také zvýšit hodnotu svých peněz. Chraňte je před vlivem inflace a zároveň si plňte všechna svá přání a cíle, které jste si vytyčili. Finanční poradce Vám pomůže spolu s Vámi vyhledat nejlepší možnosti, jak Vaše peníze bezpečně investovat a co nejlépe zhodnotit. Sázejte na jistotu a vyhýbejte se velkým rizikům. Peníze můžete spořit a investovat i s jistotou jejich rozmnožování. Chce to jen znát všechny finanční produkty, které Vám zajistí velmi dobré zhodnocení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20311 (magazinkarvina.cz#53)


Přidat komentář