Požární ochrana Karviná

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tvrdí jedno staré, ale pravdivé přísloví. Jestliže jej budete vést v patrnosti a předcházení vzniku požáru zabezpečíte nejen omezením použitím otevřeného ohně, ale i vhodnou prevencí, bude riziko minimální.

Kdo jednou přišel kvůli požáru o svůj majetek, či dokonce zdraví své, svých blízkých apod., jistě ví, že není třeba podceňovat situaci ohledně prevence požární ochrany. Bohužel jako lidé jsme tak nějak nepoučitelní a stále spoléháme na to, že nám se podobná situace nemůže stát.

Ničit vlastní úsilí? To nikdo nedělá

Jenže to je jen klamné přesvědčení. Pokud by bylo pravdivé, copak by někdo skutečně toužil, aby jeho majetek, domov, nebo vlastní podnik zachvátil požár a zničil vše, co léta budoval? Až na výjimky, které se týkají pojistných podvodů krachujících podnikatelů, rozhodně nikdo dobrovolně nepodniká kroky, jež by jeho celoživotní snažení zničilo. A to i přes to, že vysoká pojistka bude vyplacena, vždy se jedná o významné omezení celkového fungování, ať už domácnosti, či celého podniku.

Požární ochrana

Aby bylo s největší jistotou zabráněno samovolnému vzniku požáru, je nutné znát všechna možná rizika a jim se vyhnout. Komplexně se tímto odvětvím zabývá požární ochrana, a nejen, že jsou vydány pokyny a doporučení, jak s jakým nářadím zacházet a co při práci dodržovat, také upozorňuje na možná rizika vzniku požárů, která jsou nejčastější a vyplývají z praxe.

Z malého ohýnku během chvilky mohutný požár

Dnes, kdy jsme zbaveni nutnosti svítit a ohřívat se přímým ohněm (jak tomu bylo před několika staletími), je riziko vzniku požáru o dost menší, ale přesto jsou jiné aspekty, vyvolávající mohutný požár. Není to tak dávno, co Hasičský záchranný sbor šířil video, na kterém byl zaznamenán pokus s nevyhaslou cigaretou. Tu její majitel nechal, bez uhašení, volně ležet v simulovaném obýváku. Během pár minut byl celý obývací pokoj v plamenech a mohla za to pouze jedna malá, neuhašení cigareta.

Prevence jako záchrana číslo jedna

Nepodceňujte proto v žádném případě rizika vzniku požáru a raději se soustřeďte na prevenci. Pakliže jste majitel velkého objektu, či samotné firmy, je ze zákona vaší povinností, postarat se komplexně o zajištění všech skutečností, které vedou k co největšímu omezení možnosti vzniku požáru, a stejně tak musíte mít všechno potřebné zdokumentované v příslušných lejstrech.

Stát se stará

Protože požárů objektů, jež vzniknou pouhou neopatrností, selhání lidského faktoru a především pak podceněním situace, neubývá, ubírají se zákonodárci na včasnou aktualizaci potřebných nařízení, jež podobným aktivitám zabrání. Obdobně se soustřeďují na kontroly a za nedodržení zákona o požární ochraně trestají tučnou sankcí.

Profesionální firma

Neplaťte pokuty, ani za chyby svých zaměstnanců a raději si najměte profesní, externí firmu, jež vypracuje nejen možnosti řešení, ale i potřebnou dokumentaci a provede odborná školení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20308 (magazinkarvina.cz#48)


Přidat komentář