Osobní bankrot a oddlužení Karviná

Vzít si půjčku, úvěr, může být krokem, který Vám může dopomoci k lepšímu žití. Bohužel se však výhoda půjčky či úvěru, může také obrátit proti Vám. Řešíte-li dluhy, pak se Vám nabízí možnost efektivního způsobu oddlužení.

Osobní bankrot a oddlužení Karviná

Hledáte-li způsob, jak se bezpečně oddlužit, jak najít cestu, díky níž se zbavíte svých dluhů, a jak začít opět plnohodnotně žít, pak se s důvěrou obraťte na paní Moniku Synkovou, která nabízí své odborné služby soukromým nepodnikajícím osobám i podnikatelům. Můžete očekávat profesionální a zároveň individuální přístup, nemalé zkušenosti v oblasti insolvenčního práva aj. U námi doporučené insolvenční poradkyně nebudete tzv. kupovat zajíce v pytli. Sami se můžete přesvědčit, jak paní Monika Synková pracuje.** ** ** **

** ** **Paní Monika Synková nabízí svým klientům maximální diskrétnost a pomoc při řešení svízelné finanční situace.** Seznámí Vás s podmínkami, za kterých můžete vyhlásit osobní bankrot, pomůže Vám projít celým insolvenčním řízením a zbavit Vás dluhů.

Budete-li potřebovat pomoci se zpracováním návrhu na osobní bankrot, nebo se zpracováním návrhu na prohlášení konkursu aj., neváhejte jí kontaktovat.

  • Monika Synková - insolvenční poradenství
  • Telefonní kontakt: +420 734 871 922
  • Emailové spojení: synkova@centrum.cz

Osobní bankrot na Karvinsku


Hned na začátku je třeba si uvědomit, že řízení o úpadku a jeho způsobech řešení je řádný soudním řízením, které probíhá u krajských soudů. Navrhovatel musí svým návrhem soud přesvědčit o své tížívé životní situaci, kdy již není schopen dostát svým závazkům. Insolvenční návrh, byť se podává na předepsaném formuláři, není dotazník. Sepisováním návrhů se dnes zabývá spousta osob, aniž by měly pro tuto činnost nejen dostačující znalosti z práva, ale také povědomí o soudní praxi. Pokud není návrh zpracován s odbornou péčí, pak se žadatelé vystavují riziku opakovaných podání, sdělování věřitelů soudům, že dlužník sleduje nepoctivý záměr a bohužel i podávání trestních oznamení ze strany věřitelů. V neposlední řadě pak právě z výše uvedených důvodů může soud předběžným opatřením omezit účinky § 109,odst.(1),pím.c). Fakticky to znamená, že ač má navrhovatel podaný insolvenční návrh, může exekutor exekuci provést.

Návrh na osobní bankrot Karviná

Osobní bankrot, respektive jeho vyhlášení začíná podáním návrhu k příslušnému soudu. Návrh může být podaný fyzicky, ale také elektronicky. Ať už se rozhodnete pro první, nebo druhý způsob, je nutné věnovat samotnému návrhu náležitou pozornost. Nejde čistě jen o vyplnění formuláře, ale také o další náležitosti, přílohy, které jsou nezbytnou součástí návrhu na oddlužení. V návrhu na osobní bankrot například nesmí chybět sumář o příjmech dlužníka, stejně tak výčet majetku včetně veškerých pohledávek, které má dlužník vůči svým věřitelům. Součástí návrhu na osobní bankrot je také seznam závazků, které má dlužník ke svým věřitelům, včetně uvedení věřitelů.

Podmínky osobního bankrotu – dluhy z podnikatelské činnosti

Osobní bankrot přináší řadu výhod v rámci oddlužení. Na druhou stranu však nemůžete očekávat, že Vám bude automaticky umožněno dosáhnout oddlužení, aniž byste splnili předepsané podmínky.Osobní bankrot

Insolvenční zákon v novelizovaném znění dává určité možnosti také osobám, které jsou nebo byly podnikateli. Dluhy vzniklé z podnikání nejsou překážkou, ale soudy zpravidla vyžadují souhlasy věřitelů (OSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny atd.) s povolením oddlužení. Zde je třeba upozornit, že úpadek lze řešit několika různými způsoby. Takovýto návrh je třeba zpracovat velice pečlivě a zájemce je nutné informovat nejen o průběhu řízení, ale především o všech situacích, které mohou nastat.

ODDLUŽENÍ MANŽELŮ

S účinností novely zák.č.182/2006 Sb. (insolvenční zákon) je nově dána možnost společného oddlužení manželů. Tzn., že pokud podají manželé jeden návrh, musí uhradit společně alespoň 30% všech svých závazků. Společné podání manželů není povinností, ale právem. Pokud podá návrh na oddlužení jen jeden z manželů a v návrhu uvede pohledávky vzniklé za dobu trvání manželství, je za tyto závazky solidárně odpovědný i druhý z manželů a věřitelé svůj nárok mohou uplatnit souběžně vůči oběma. Bohužel toto platí i v případě, kdy jeden z manželů o závazcích toho druhého vůbec nevěděl. Novela zák.č.89/2012 Sb. (občanský zákoník), resp.jedno konkrétní ustanovení, dává určitou možnost řešení.

Podmínky osobního bankrotu – minimálně dva věřitelé

Další podmínkou je fakt, že Váš dluh není vůči jedinému věřiteli, ale minimálně dlužíte dvěma věřitelům. V praxi to však bývá povětšinou tak, že řada jedinců, kteří se ocitnou v dluzích, se nejprve uchýlí k další žádosti o půjčku, a to samozřejmě u jiné společnosti. Jinými slovy se jedinec snaží jednou půjčkou splatit předchozí půjčku. Problém je však v tom, že s půjčkou, jako takovou také souvisí úroky. Takže, i když zaplatíte část, případně celou předchozí půjčku, nebudete mít zase dostatek financí na splacení další půjčky, kterou jste si vzali. A velmi rychle se pak dostanete do kolotoče půjček, ze kterého je poměrně těžké se dostat ven. Lze to připodobnit bruslení na tenkém ledě. Pokud tedy máte uzavřené minimálně dvě půjčky, nebo půjčku, úvěr apod., pak tuto podmínku pro případné uspění v osobním bankrotu, splňujete.

Příjem pro splácení dluhu při osobním bankrotu

V neposlední řadě je zde podmínka, která zjišťuje, zda disponujete dostatečně vysokým příjmem. Přijde Vám to pak nelogické? Říkáte si, kdybyste měli dostatečný příjem, tak vlastně ani neuvažujete nad osobním bankrotem, a dost možná ani nad půjčkou, úvěrem? Hovoříme-li o osobním bankrotu, pak ovšem nemůžete chtít, že Vám bude veškerý dluh prominut. OddluženíPokud by tomu tak bylo, je poměrně jednoduché si spočítat, jak by se začali chovat všichni ti, co by jen chtěli, ale nechtěli by alespoň zčásti dostát svých závazků. V praxi to znamená, že z Vaší strany bude nutné, abyste v následujících pěti letech, co Vám bude uznáno vyhlášení osobního bankrotu, z Vašeho příjmu splatili minimálně 30% dluhu z celkové dlužné částky. Pět let je poměrně dlouhá doba, a soud bude při rozhodování přihlížet nejen k Vaší momentální situaci, ale také k minulosti a budoucnosti. Pokud byste například očividně neměli stabilní zaměstnání, pak musíte počítat s možností, že Vám osobní bankrot nebude uznán, nebude Vám vyhověno. Kde je zbylých 70%? Tady pro Vás máme dobrou zprávu. Právě až 70% dlužné částky Vám může být prominuto.

Prodleva ve splácení dluhů - podmínky osobního bankrotu

Abychom uzavřeli podmínky týkající se vyhlášení, schválení osobního bankrotu, nesmíme také zapomenout na podmínku, která zkoumá, jak dlouho jste pozadu se splácením Vašich dluhů. Pokud jste v prodlevě delší, než je 30 dní, pak splňujete i tuto podmínku. Sami si tak můžete na základě výše uvedených informací zjistit, zda splňujete podmínky pro požádání, podání návrhu na osobní bankrot, či nikoliv. Ať už jste si zcela jisti, že jste jasným „adeptem“ na osobní bankrot, či máte pochybnosti, obraťte se na fundované odborníky, pro které je oblast financí, respektive osobních bankrotů a oddlužení „denním chlebem“. Každý případ totiž může být jiný, a lišit se v detailech, které pak mohou být vlastně stěžejní.

Výhody osobního bankrotu – ochrana před exekutory

Pokud jste četli pozorně, pak Vám určitě neunikla informace o prominutí dlužné částky ve výši až 70% z celkové Vaší dlužné částky. Osobní bankrot, ač možná vypadá na první pohled složitě, například vzhledem k výše uvedeným podmínkám, ale také správnému vyplnění návrhu na osobní bankrot, nutno říci, že osobní bankrot představuje jednoduchý způsob oddlužení. Oddlužení je nejen výhodnější, ale také levnější, než klasické splácení Vašich dluhů, kdy se každým dnem navyšují Vaše úroky plynoucí z prodlení, dále případné smluvní pokuty, ale také penále. Po celou dobu, co bude trvat Vaše oddlužení, budete pod ochrannými křídly soudu. Co to pro Vás znamená. Pokud je pro Vás noční můrou exekutor, vymahač dluhů, pak můžete klidně spát. Jak exekutoři, tak vymahači dluhů na Vás nemohou. Jinak by tomu ovšem bylo, pokud byste například dělali „mrtvého brouka“, nebo se spoléhali na šťastnou náhodu, či možnost, že se vše nějak samo vyřeší.

Výše oddlužení při osobním bankrotu

Jak je to tedy s výší oddlužení? Díky možnosti oddlužení, budete-li řádně splácet stanovenou částku, kterou Vám uloží soud během insolvenčního řízení, můžete počítat s tím, že až 70% Vašich dluhů Vám bude prominuto. Jistě, během splácení si asi nebudete moci jen tak vyhazovat z kopýtka. Přesto Vám však zůstane slušná měsíční částka na Vaše živobytí. Jinak by tomu zase bylo, pokud by do hry vstoupil zmíněný exekutor, vymahač dluhů. V jeho případě by Vás čekalo obstavení majetku, mzdy a další nepříjemnosti.

Oddlužení

Výhody osobního bankrotu – menší psychická zátěž

I když se jedná vlastně o „veřejné“ přiznání, že máte dluhy, je pro Vás oddlužení mnohem menší zátěží, a to nejen finanční, ale i psychickou, než kdybyste věci jen tak ponechali náhodě, a spoléhali se, že nějak bylo, a nějak zase bude. Pokud bude Vaše oddlužení úspěšné, pak z celé situace můžete vyjít tzv. s čistým štítem, a náležitě poučeni. Nemusíte vůbec patřit k jedincům, kteří by si snad nedokázali spočítat jedna a jedna. V životě skutečně stačí málo, a celý domeček se Vám může sesypat, jako by byl z karet, a ne pevných základů. Na vině může být úraz, nemoc, smrt v rodině. Bohužel v dnešní době není nic jisté, tj. zaměstnání, zdraví, štěstí. Pokud však víte, na koho se obrátit, co dělat v těžkých situacích, pak se zase můžete odrazit ze dna, a stoupat vzhůru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20307 (magazinkarvina.cz#22)


Diskuze a zkušenosti

Jan Novák | 10.04.2015 11:39
Re: Osobní bankrot a oddlužení Karviná Mám dluhy,jsem starobní důchodce. Můžu požádat o osobní bankrot?


Přidat komentář