Daňové poradenství Karviná

Obrátíte-li se na specializovaného daňového poradce, dostane se Vám odborné právní pomoci i finančně ekonomických rad, které se týkají oblasti daní, poplatků, odvodů aj. Daňový poradce může nabízet služby pro právnické i fyzické osoby.

 

Daňové přiznání Karviná

Nejste-li kovaní v účetním, daňovém světě, je mnohem rozumnější se obrátit na profesionální firmu, než tápat v neznámu, a doufat, že vše, co děláte, činíte dobře. V případě daní se nelze spoléhat na náhodu, ale vědomosti a zkušenosti. Není žádnou ostudou oslovit daňového poradce za účelem pomoci, ať už jednorázové, nebo trvalé. Řada firem využívá této možnosti, kdy se pak firmy nemusí obávat, s jakým výsledkem z kontroly za nimi přijde finanční úřad. Chcete-li si být jisti, že vše okolo daní máte v pořádku, vyberte si daňového poradce. Profesionální daňový poradce Vám poskytne kompletní servis v daňové oblasti.

Zpracování daňových přiznání Karvinsko

Jedna ze stěžejních služeb, které můžete u daňového poradce poptávat, je zpracování přiznání k daním. Nejčastěji se setkáte se zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, k dani z příjmů právnických osob, k dani silniční, k dani z přidané hodnoty aj. Právě zpracování a následné podání daňového přiznání je noční můrou nejednoho podnikatele. Nejde jen o pouhé vyplnění předtištěného formuláře, jde o jeho správné vyplnění se všemi náležitostmi a souvislostmi. Aby mohl být příslušný formulář vyplněn, je třeba vycházet z účetnictví. Vše tak souvisí se vším. V tomto případě na účetnictví navazují daně, respektive zpracování daňového přiznání. Daňový poradce jen tak „slepě“ nebude vycházet z účetnictví, které mu předložíte. Vámi předložené účetnictví zkontroluje, kdy poté přistoupí k samotnému zpracování přiznání.

Daňový audit Karviná

Další službou daňového poradenství, kterou můžete poptávat, je daňový audit. Smyslem daňového auditu je prověření, že jste nejenže splnili veškeré Vaše daňové povinnosti vůči finančnímu úřadu, ale především, že jste splnili správně. Výstupem daňového auditu je sumář případných zjištěných chyb, nedostatků, dále doporučené možnosti, jak odstranit nalezené chyby, nedostatky, ale také doporučení různých změn, jak předejít do budoucna dalším obdobným chybám. Rozhodnete-li se pro daňový audit, pak se můžete vyhnout hrozícím doplatkům, pokutám z finančního úřadu. Vaše daně budou v pořádku, a žádnou nesrovnalost pak finanční úřad nezjistí.

Zastupování při jednáních na úřadech Karviná

Jako podnikající subjekt, máte povinnosti vůči určitým úřadům. Tato povinnost také obnáší Vaší přítomnost na jednáních, kontrolách. Využijete-li služeb daňového poradce, můžete se s ním, na základě vystavené plné moci, domluvit, že Vás bude zastupovat při jednáních a kontrolách na úřadech. Budete tak moci ušetřit nemalý čas.

Daňová optimalizace, poradenství Karvinsko

Někteří daňoví poradci Vám také mohou nabídnout službu v podobě daňové optimalizace. Možná, že jste se setkali s účetní optimalizací. Princip je vlastně obdobný. Daňová optimalizace si klade za cíl najít optimální způsob řešení, jak minimalizovat Vaše daňové zatížení, jak se vyvarovat nevýhodným smlouvám, apod., ovšem vše v souladu se zákonem a legislativou. Nejde tedy v žádném případě o nalezení skuliny, jak nelegálně platit menší daně apod.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20306 (magazinkarvina.cz#14)


Přidat komentář