Autoškola Karviná

Mít řidičský průkaz je dnes běžnou záležitostí. Získat ho je možné již od 15 let na malý motocykl. Od 18 let pak na osobní automobil. Víte, jak si vybrat tu správnou autoškolu, kde se budete cítit dobře?

Autoškola v Karviné

K výběru autoškoly je nutné přistupovat velmi odpovědně. To, jak autoškolu absolvujete, vás bude provázet po celý váš život. Právě zde totiž získáte základní zkušenosti s řízením, zručnost i správné návyky. Odtud si ponesete klid při řízení, návyk bezpečné jízdy a první zkušenosti z jízd po komunikacích všeho druhu.

Jak vybrat kvalitní autoškolu?

Kritérií pro výběr autoškoly je více, a každé kritérium má jinou hodnotu. Na prvním místě by vás měly zajímat reference, tedy hodnocení bývalých studentů. Ty bývají uvedeny na internetových stránkách, kde bývalí studenti autoškolu hodnotí a vyjadřují svou spokojenost a nespokojenost. Zde se dozvíte i o chování a přístupu učitelů, a také o tom v jakých vozech se budete učit řídit. I to je totiž důležité. Důležitá je také cena. Pokud je příliš nízká, pak byste se měli mít na pozoru. Je samozřejmé, že každý má raději nižší cenu, ale zde by se vám to nemuselo vyplatit. Autoškola má zákonem určený počet hodin praktického i teoretického výcviku. To obnáší i určitou cenu. Pokud je cena příliš nízká, pak autoškola prostě musí žáka někde ošidit. Nejčastěji je to na jízdách, tedy praktické výuce, kdy jezdí zaráz dva žáci, nebo se žák zbytečně dlouho učí na cvičišti, což znamená menší náklady pro autoškolu.

Autoškola Karviná

Kvalitní autoškola je nejen dobře a odpovídajícím způsobem vybavená, ale má i příjemné učitele. Ti se žákům věnují, nekřičí, nedělají zbytečné výstupy, ale naopak žáka citlivě vedou ke zvládnutí každé jízdy a ve výsledku ke zvládnutí závěrečných zkoušek. Jízda pod dohledem takového učitele znamená, že si mnohem více zapamatujete, získáte správné návyky bezpečné jízdy, a lépe se na komunikacích pohybujete. Příjemný učitel je výborným vůdcem u všech řidičských oprávnění, ať již jde o motocykl, osobní automobil, nebo velká nákladní auta či autobusy.

Vybavení autoškoly

O autoškole mnohé vypoví již vaše první návštěva. Vstřícný přístup i možnost prohlídky autoškoly znamená, že jste na správném místě. Dnešní autoškoly by měly být vybaveny audiovizuální technikou, počítači, učebnicemi, CD nosiči, soubory testů a obrazy se zdravotní tematikou a s tematikou silničního provozu a údržby auta. K vybavení autoškoly patří i trenažery, které sice nejsou povinné, ale výborně připraví studenta na první jízdu.

Jak dlouho trvá autoškola?

Průměrná doba výuky v autoškole je 2 až 3 měsíce. Záleží na okolnostech i vašich časových možnostech, ale také na tom, jak vám vše půjde. V případě, že budete mít pocit, že nejste na závěrečné zkoušky připraveni, můžete si dokoupit jednotlivé jízdy a tím se zdokonalit. Kratší doba než dva měsíce může být rychlou cestou ke ztrátě řidičského oprávnění. To proto, že autoškola je plánována tak, aby si student postupně osvojil všechny návyky a zásady bezpečné jízdy. Kromě klasického kurzu autoškoly existují intenzivní kurzy, většinou pro získání řidičského oprávnění skupiny B, tedy osobního automobilu. Tyto kurzy probíhají zrychlenou formou, a jsou asi 3x dražší než kurzy klasické. Jejich nevýhodou je, že se zde student naučí, jak jet automobilem, ale nenaučí se bezpečnému řízení.

Jak probíhá autoškola?

Výuka v autoškole se dělí na praktickou a teoretickou část. Každá z částí má přesný počet hodin, který je daný zákonem. Začíná se teorií. Jedna vyučovací hodina má 45 minut. Délka jedné výukové jízdy v praktické části trvá 2 vyučovací hodiny, tedy 90 minut.

Teoretická výuka

Teorie probíhá formou kurzu. Většinou jedenkrát až dvakrát týdně. Pro ty, kteří kurz nemohou navštěvovat v daném termínu, je možné sjednání individuální výuky. Největším blokem teoretické výuky jsou pravidla silničního provozu. Zde se podrobně probírají zejména problematická místa. Dalším blokem je teoretické ovládání a údržba vozidla. Ta se opětovně probírá i v počátku praktické části výuky. Teorie zásad bezpečné jízdy je probírána i pomocí ukázek, kde uvidíte také výsledky neuvážené jízdy a nedodržování pravidel silničního provozu. Základy zdravotnické přípravy přinášejí nové poznatky o první pomoci. Jejich znalost může zachránit raněnému život. Na konci teoretické výuky se vše shrne, zopakuje a napíše se první test.

Praktická výuka

Začátek praktické výuky se může v různých autoškolách lišit. To proto, že některé autoškoly mají k dispozici trenažéry, na kterých si vyzkoušíte svou první jízdu. Trenažéry usnadňují udržení se na silnici a celkově je nutné vyvinout soustředění, aby student jízdu zvládl. Na cvičišti se pak student seznámí s ovládáním auta, stejně jako s jeho praktickou údržbou. A jako poslední začne s výukou základů bezpečné jízdy. Na cvičišti se učí startovat, rozjíždět, couvat, parkovat. Jakmile vše zvládne, vyjíždí na první jízdu po komunikaci s minimálním provozem. Každá jízda pak znamená seznámení se s dalšími typy komunikací a se silnějším provozem. Poslední jízdy pak probíhají ve velmi hustém provozu, a za složitých situací. Vyzkoušíte si a naučíte se projíždět velké i menší křižovatky, nájezd i sjezd z dálnice, parkování mezi auty, jízdu mezi ostrůvky a po kolejích tramvaje, rychlé brzdění a mnohé další situace.

Závěrečné zkoušky

Opět se dělí na praktickou a teoretickou část, a jsou vykonávány pod dozorem zkušebního komisaře. Jako první se vždy píše teoretická část, která se skládá z 24 otázek. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně 43 bodů z 50 možných. Následná ústní zkouška se týká znalostí z ovládání a údržby vozidla. Poslední části je praktická jízda. U praktické jízdy navádí komisař studenta, kudy má jet. Často zkouší různé chytáky, které musí student poznat. Mezi tradiční patří navedení do zákazu vjezdu. Student musí komisaři oznámit, že bohužel zákaz vjezdu mu neumožňuje pokračovat v jízdě. Pokud tak neučiní, čeká ho opakování zkoušky. Velmi častým důvodem opakování zkoušky je i bezpečnostní pás v automobilu. Ten je nutné si zapnout před nastartováním. Pozdější zapnutí je špatně a znamená také opakování zkoušky.

Co když závěrečnou zkoušku neuděláte?

Pokud z nějakého důvodu závěrečnou zkoušku neuděláte, máte možnost ji opakovat. A to vždy tu část, kterou jste nezvládli. Opakování je možné nejdříve za 5 pracovních dní. A je nutné ho znovu zaplatit. Závěrečnou zkoušku je nutné složit do 6 měsíců od prvního pokusu. Pokud zkoušku do této doby nevykonáte, musíte absolvovat znovu celý kurz.

Vydání řidičského průkazu

O řidičský průkaz se žádá na dopravním inspektorátu a to do 20 dnů od předání osvědčení v autoškole. K žádosti budete potřebovat občanský průkaz a v případě, že vám ještě není 18 let, tak i zákonného zástupce. Průkaz si můžete vyzvednout po uplynutí 3 týdnů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20302 (magazinkarvina.cz#28)


Přidat komentář